STRETECH 2018

Vloženo: 12. června 2018
Napsal(a): Mgr. Zdeněk Novák


Tento rok se již po dvanácté konalo setkání studentů středních škol z celé republiky. Středoškolská technika (StreTech) má za cíl umožnit setkání prací z celé škály oborů na půdě ČVUT v Praze. Práce studentů středních škol mohou obsahovat jakákoli témata z různých oborů ať humanitní, umělecká, přírodovědná nebo technická. Každému je vytvořen prostor pro jeho práci, kterou prezentuje před veřejností pomocí posteru, modelu nebo prezentace. Celá tato akce je přístupná veřejnosti, která si zde může prohlédnout a vyslechnout jednotlivé prezentace.

Naše škola se tento rok zúčastnila setkání StreTech již po šesté. Nabídka na účast nám přišla po velice úspěšném absolvování loňské i předloňské konference StreTech. Navíc naše studentka Klára Nacházelová velice dobře absolvovala krajské kolo SOČ a také další soutěže, a tak jsem se rozhodl, že by byla škoda nevyužít zkušenosti Kláry Nacházelové, jež lze získat z prezentování na ČVUT. Rozhodli jsme se tedy, že se opět po roce přihlásíme.

Dne 6. června 2018 jsme se tedy vydali do Prahy na ČVUT. Naše výprava letos čítala pouze dva účastníky - pana učitele Nováka a studentku Kláru Nacházelovou - po příjezdu na Fakultu elektrotechnickou ČVUT mohla začít prezentovat svou práci. Byla zde drtivá většina průmyslových škol a rozdíly mezi gymnázii a průmyslovkami byly evidentní. Gymnazisté měli většinou pouze teoretickou část jako například prezentaci, zatímco průmyslovky měli s sebou i samotné stroje.

Celý program začal v 10:00, ale první návštěvníci se u našeho stánku objevili již před touto hodinou. Poté začali přicházet další návštěvníci. Téma práce bylo: Posílení toxicity nanočástic stříbra vlivem komplexotvorných látek a následný vliv na strukturu fotosyntetizujících organismů. Na této práci se nemalou měrou podílel i konzultant, bez kterého by celá tato akce neměla cenu, pan ing. Jan Komzák.

Celá akce úspěšně končila ve 12:00 a pro Kláru Nacházelovou byla velmi přínosná, protože se opět velmi dobře dokázala prezentovat a patří jí velký dík za reprezentaci našeho gymnázia. Konference StreTechu se jistě zúčastníme i v příštích letech.


© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.

Táborské soukromé gymnázium, s.r.o. - netkatalog.cz Gymnázia - netkatalog.cz

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.