STRETECH 2017

Vloženo: 13. června 2017
Napsal(a): Mgr. Zdeněk Novák


Tento rok se již po jedenácté konalo setkání studentů středních škol z celé republiky. Středoškolská technika (StreTech) má za cíl umožnit setkání prací z celé škály oborů na půdě ČVUT v Praze. Práce studentů středních škol mohou obsahovat jakákoli témata z různých oborů ať humanitní, umělecká, přírodovědná nebo technická. Každému je vytvořen prostor pro jeho práci, kterou prezentuje před veřejností pomocí posteru, modelu nebo prezentace. Celá tato akce je přístupná veřejnosti, která si zde může prohlédnout a vyslechnout jednotlivé prezentace.

Naše škola se tento rok zúčastnila setkání StreTech již po páté. Nabídka na účast nám přišla po velice úspěšném absolvování loňské i předloňské konference StreTech. Navíc naši studenti velice dobře absolvovali krajské kolo SOČ, a tak jsme se rozhodli, že by byla škoda nevyužít zkušenosti našich studentů, jež lze získat z prezentování na ČVUT. Rozhodli jsme se tedy, že se opět po roce přihlásíme a že ještě více propracujeme naše reprezentování prací.

Dne 7. června 2017 jsme se tedy vydali do Prahy na ČVUT. Naše pětičlenná výprava pana učitele Nováka a čtyř studentů – Václava Hrona, Kláry Nacházelové, Elišky Krůčkové a Kristýny Maškové mohla po příjezdu na Fakultu elektrotechnickou ČVUT začít prezentovat svoje práce. Byla zde drtivá většina průmyslových škol a rozdíly mezi gymnázii a průmyslovkami byly evidentní. Gymnazisté měli většinou pouze teoretickou část jako například prezentaci, zatímco průmyslovky měli s sebou i samotné stroje.

Celý program začal v 10:00, ale první návštěvníci se u našeho stánku objevili již před touto hodinou. Poté začali přicházet další návštěvníci. Téma první práce bylo: Antibaktericidní účinky stříbra, na kterém pracovala Klára Nacházelová a které sklidilo velký úspěch a na konferenci se u této práce zastavilo velké množství návštěvníků a druhá práce: Problém anoxických vrstev v nádrži Jordán, na kterém se podíleli tři studenti našeho gymnázia – Václav Hron, Eliška Krůčková a Kristýna Mašková. Toto téma zajímalo především občany Jihočeského kraje. Na všech těchto pracích se nemalou měrou podílí i konzultant, bez kterého by celá tato akce neměla cenu, pan ing. Jan Komzák.

Celá akce úspěšně končila ve 12:00 a pro naše studenty byla velmi přínosná, protože se opět velmi dobře dokázali prezentovat a patří jim velký dík za reprezentaci našeho gymnázia. Konference StreTechu se jistě zúčastníme i v příštích letech.


© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.

Táborské soukromé gymnázium, s.r.o. - netkatalog.cz Gymnázia - netkatalog.cz

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.