VODA – OBJEKT A CÍL NAŠICH VÝZKUMŮ

Naše škola se zúčastňuje projektu, který se nazývá: „Voda – objekt a cíl našich výzkumů“. Projekt má evidenční číslo 291230/2017-27.

Náš školní tým přispěl do tohoto projektu svými laboratorními rozbory, které se týkaly kvality vody v nádrži Jordán. Výsledkem tohoto zkoumání na konci července 2018 jsme zjistili, že průhlednost vody je 1a1/2 m. Celkový obsah fosforu byl menší než 0,05 mg/l. Obsah chlorofylu „a“ byl nižší než 20 mikrogramů/l. (Tato hodnota vyjadřuje také obsah sinic.) Na základě těchto hodnot je zřejmé, že v tomto sledovaném období byla voda vhodná ke koupání.

Dále informujeme, že teprve až v případě, že hodnota chlorofylu „a“ přesahuje 50 mikrogramů/l je voda ke koupání nevhodná. Takováto situace podle našeho názoru zatím nenastala. Zvýšené zabarvení vody (zezelenání) je způsobeno organismem (krásivky), které nezpůsobují žádná zdravotní ohrožení. Kvalitu vody v nádrži Jordán budeme sledovat i nadále.

Ing. Jan Komzák

Za Nadační fond TSG


© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.

Táborské soukromé gymnázium, s.r.o. - netkatalog.cz Gymnázia - netkatalog.cz

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.