CURIOSITY - CREATIVITY - COMPETENCE
(Zvědavost - kreativita - kompetence)

Tábor, Česká republika


Projektové setkání v České republice: Tábor 24. – 27. 4. 2015

vedoucí výpravy: Mgr. Markéta Švadlenová


V posledních dubnových dnech do Tábora a naší školy zavítali studenti a studentky z partnerských škol v rámci projektu Comenius(Litva, Řecko, Turecko, Polsko, Maďarsko, Itálie, Finsko).

Zhruba 60 studentů se ubytovalo u svých partnerů a partnerek z Táborského soukromého gymnázia a jejich učitelé v hotelu Dvořák. Bylo to jejich závěrečné setkání, neboť po 2 roky vykonávali navzájem tématické návštěvy ve všech partnerských zemích, které byly zaměřeny na rozličné vědomosti a dovednosti – dějepis, výtvarná a hudební výchova, sport, bankovnictví, atd. Jednacím jazykem byla angličtina.

V sobotu 25. 4. 2015 se studenti a studentky TSG věnovali svým přátelům z partnerských škol a provedli je po nejznámějších a nejstarších památkách Tábora. Nechyběl ani výklad v AJ o husitské historii města Tábora. Odpoledne je čekal společný program. Hlavním závěrečným tématem celé konference bylo 25. výročí železné opony v Evropě. Jednotlivé delegace měly vytvořeny svoje programy v angličtině a společně je pak předvedly v sobotu 25. 4. 2015 v přednáškovém sále hotelu Dvořák. Na závěr pořadu vystoupil pěvecký sbor TSG a celý sál zněl hudbou.

V neděli 26. 4. 2015 pak naši hosté spolu s Mgr. Švadlenovou – ředitelkou školy, Mgr. Vanišovou a Mgr. Rosochovou – našimi angličtinářkami navštívili Prahu. Počasí jim přálo, a tak byli krásou Prahy unešeni.

V pondělí 27. 4. 2015 se všechny delegace sešly ve škole, následoval společný oběd a potom závěrečná tečka – přijetí u p. starosty města Tábor – Ing. J. Fišera. Poté se výpravy rozloučily a všichni pokračovali do rakouského Welsu, kde byl celý projekt slavnostně zakončen.


Projekt Comenius a naše setkání zaujalo i média. Přečtěte si v Táborském deníku!


Soukromé gymnázium hostí studenty i profesory z osmi států

Tábor - Šedesátku studentů z projektu Comenius nyní hostí jejich vrstevníci ze Soukromého gymnázia Tábor.

Profesoři z osmi partnerských států.


Šedesátku studentů nyní hostí jejich vrstevníci ze Soukromého gymnázia Tábor. Hlavním úkolem projektu Comenius je přivést dohromady studenty gymnázií a středních škol, kteří se musí vzájemně během dvou let ve všech osmi zemích navštívit a v každém partnerském městě projektu plnit určité úkoly vztahující se k historii dané země. „U nás bylo setkání zaměřené na 25. výročí pádu železné opony a berlínské zdi, speciálně pak k datu 17. listopadu," vysvětlila ředitelka soukromého gymnázia Markéta Švadlenová.

Studenti z Turecka, Řecka, Maďarska, Finska, Litvy, Itálie, Polska a České republiky hledali pamětníky ve svých zemích, kde s nimi nahrávali videa a tvořili prezentace, které se v sobotu promítaly v sále hotelu Dvořák. Na snímku jsou profesoři ze škol, které se do projektu zapojili. V pondělí se setkali s táborským starostou Jiřím Fišerem.


Autor: Veronika Gigalová

Zdroj: Táborský deník


Fotogalerie ze sobotního odpoledne


Radvan Haj Abdo
(4. ročník)
průvodce odpolednem

delegace Litvy

delegace Itálie

delegace Polska

delegace Maďarska

delegace Turecka

delegace Rakouska

delegace Řecka

delegace Finska

delegace naší školy

náš pěvecký sbor

atmosféra v sále


© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.

Táborské soukromé gymnázium, s.r.o. - netkatalog.cz Gymnázia - netkatalog.cz

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.