CURIOSITY - CREATIVITY - COMPETENCE
(Zvědavost - kreativita - kompetence)

Pszczyna, Polsko


Projektové setkání v Polsku: Pszczyna 17. 3. 2014 – 21. 3. 2014

vedoucí výpravy: Mgr. Zdeněk Novák

účastníci výpravy: Michael Sovadina, Tadeáš Říha, Adam Kohoutek, Tomáš Zeman, Václav Milichovský


PONDĚLÍ 17. 3. 2014

V pondělí 17. 3. 2014 jsme měli sraz na nádraží v Táboře. V 7:00 jsme odjížděli z Tábora do Prahy. Po příjezdu do Prahy (kolem 8:45) jsme nastoupili do vlaku, který jel až do Hranic na Moravě. Cesta trvala vesměs tři hodiny, a tak jsme měli čas ve vlaku doladit obě prezentace. Kolem poledne jsme dorazili do Katowic. Zde jsme měli chvíli čas, a tak jsme viděli část města. Poté jsme vyjeli z Katowic do města Pszczyna. Do Pszczyny jsme dorazili po patnácté hodině. Na nádraží na nás čekala hostitelská rodina, která nás odvezla k nim domů. Po příjezdu jsme se navzájem seznámili a prohlídli si město, ve kterém rodina bydlí. Hostitelská rodina byla velice ve všem pozorná. Závěr večera jsme ukončili setkáním všech studentů, kteří do Polska přijeli.


ÚTERÝ 18. 3. 2014

V úterý probíhala prezentace všech zúčastněných států. Každý stát odprezentoval statistická data ekonomické situace svého region a všichni se zároveň vžili do role guvernéra svého kraje a zkusili navrhnout všechny možnosti, jak zlepšit ekonomickou situaci svého regionu. Po úterních prezentacích a obědě jsme se rozešli do hostitelských rodin, následně jsme se domlouvali na program na večer, samozřejmě i s ostatními, a domluvili jsme se, že půjdeme na karaoke, mezitím jsme si povídali, hráli hry, měli večeři, která byla velmi dobrá, a vyrazili jsme na diskotéku. Večer probíhal v skutečně přátelské atmosféře a ani u falešněji zpívajících zpěváků nedošlo k žádnému pobuřování davů.


STŘEDA 19. 3. 2014

Zpočátku dne jsme byli navštívit museum Osvětim. Zde jsme dostali poslechové zařízení na instruktora a navštívili jsme první část. První část se převážně zaměřovala na utrpení a denní režim zde přivážených lidí. Byli nám stručně objasněni systémy, podle kterých se lidé rozřazovali. Bylo zde velmi podrobně popisováno jak bezcitně a nelidsky s nimi zacházeno. Byli jsme prováděni v areálu a po blocích, ve kterých nás čekali různé výstavy například pramenů vlasů, bot, kufrů atd. Též jsme byli prováděni v různých komorách s účely mučení či popravy jako například plynová komora, popraviště místa, krematorium, sklepení, kde lidé byli zazdíváni zaživa a hladomorny.

Prohlídkami budov první části jsme byli doprovázeni i různými obrazy či citáty. Jeden mne například oslovil a který si pamatuji. “Ten, kdo se nepoučil z historie je náchylný jí projít znovu.“

Dále jsme se autobusem přemístili do druhé části Osvětimi, a to do Birkenau. Tam jsme byli opět seznámeni se systémy rozřazování lidí, zacházení a jejich denním režimu práce. Byli jsme provedeni v místech kde a po kolika lidech museli spát na jedné palandě, co nosily za oblečení, v kolik museli vstávat, co měli k jídlu a do kolika hodin a na jaká místa měli vycházky.

Místo Osvětim působilo depresivně a hrozivě. Birkenau byl obrovský a tam, kam bylo možné dohlédnout to ještě nekončilo. Pro mne osobně nebylo možné si danou situaci živě představit. Působilo to už na mne jen jako památeční místo a museum. Po depresivním dopoledni následovala prohlídka města Krakow.

V Krakowě jsme byli různě rozděleni do skupinek, které vedli polští studenti jejich školy. Byli jsme prováděni po stanovištích Krakova jako například po různých sochách, památkách či kostelech. Výprava začala před hradem, kde se vyskytuje socha draka chrlícího oheň a legendě, jak kdysi tohoto draka kníže Krok otrávil. Byli jsme prováděni zahradami, parkem a náměstím, kde se nacházel tento velký kostel. Kostel byl uvnitř krásně vyzdoben.

Náměstí a celý Krakow byl velmi živý a zajímavý. Z čeho jsem byl ovšem překvapen, byla častá kontrola policie. Na konci jsme měli volný čas na procházení města, nákupy suvenýrů a oběd, na který se všichni těšili.

Den byl zábavně poznávací. Bohužel jsme chytli to nejhorší deštivé počasí. Stihli jsme navštívit plno stanovišť a památek. Vraceli jsme se kolem deváté hodiny večer.


ČTVRTEK 20. 3. 2014

Ve čtvrtek jsme měli dopoledne prezentaci a workshop o práci od studentů a učitelů z Pszczyny, který byl velmi zajímavý a týkal se ucházení o práci, pohovory, jak na to a jak ne atd. My jsme měli vypracovat životopis smyšlené postavy ucházející se o práci v turistickém centru. V naší skupině panovala dobrá nálada a každý přidal do životopisu pár svých vtípků z našich rodných jazyků jako jazykolam. Pak jsme obědvali, já Michal Sovadina s Vaškem a Tomášem jsme šli s našimi hostiteli na odpolední procházku, domluvili se na bowlingu v sousedním městě a večerní “grilovačce” u jedné z hostitelské rodiny. Nikdo z nás nehraje bowling pravidelně a tak nízké skóre u snad každého nebylo překvapením, důležité je, ale že jsme si zahráli dobře společensky. “Grilování” proběhlo bez problémů a jídlo jako pečené kuřecí prsíčka a stehýnka rozhodně nechybělo. Rozloučili jsme se s lidmi, u kterých jsme věděli, že je už zítra neuvidíme a odjeli jsme se domů vyspat na dlouhou cestu zpět.


PÁTEK 21. 3. 2014

V pátek 21. 3. 2014 byl náš poslední den strávený v Polsku. Brzy ráno jsme se rozloučili s hostitelskou rodinou a předali jim dárky z Čech. Rodina nás poté odvezla na nádraží města Pszczyna. Kolem osmé ráno jsme se všichni setkali. Vlak přijel v 8:30, který nás odvezl do Katowic. Cesta trvala něco málo přes hodinu. Z Katowic jsme dále jeli do Ostravy. Vlak jel přes jeden a půl hodiny. Z Ostravy jsme dále jeli pendolínem asi tři hodiny přímo do Prahy. V Praze jsme měli hodinovou pauzu na oběd. Kolem 15 hodiny jsme odjížděli z Prahy do Tábora. Do Tábora jsme dorazili v 16:50, kde jsme se nakonec všichni rozloučili a jeli domů s plnými zážitky.

Na textu se podíleli:
Tadeáš Říha (sexta) , Tomáš Zeman (3.ročník) a Michael Sovadina (kvinta)


POLAND WITH COMENIUS

Our trip began on the 17th March early in the morning, we travelled to Poland with a train. We spent in train aproximately 7 hours. In the afternoon we finally arrived, after our arrival to train station in Pszczyna we met our accomodators and we went with them to their houses. Next day we went to high school in Gilowice. We and students from another countries presented presentation mainly about unemployment and main problems in our regions and the solutions. After lunch we walked around Psczyna and we visited a museum. Next day we went to Auschwitz, we got a really detailed excursion . It was a really emotional, unforgetable and depressive experience for us. After Auschwitz we visited chemical laboratories where they research the enviromental polution. Later we visited Krakow. I must say it is a beautiful city with many historical sights and churches. We visited a colossal church on the main square and also we went there to a traditional market. On Thursday in the morning we have two lectures, the first was about working on computer with different type of averages and the second was about finding a job and writing CV. In the afternoon we went to a museum and after that we went to a Zoo. Friday was the last day of our stay in Poland, we said goodbye to our new friends from around the Europe and travelled with a train back to Czech republic. I must say that i recommend you to visit Poland, there are lot of friendly people and nice sights.© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.

Táborské soukromé gymnázium, s.r.o. - netkatalog.cz Gymnázia - netkatalog.cz

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.