CURIOSITY - CREATIVITY - COMPETENCE
(Zvědavost - kreativita - kompetence)

Vilnius, Litva


Projektové setkání v Litvě: Vilnius 7. 4. – 11. 4. 2014

vedoucí výpravy: Mgr. Markéta Švadlenová

účastníci výpravy: Jana Novotná, Romana Habartová


V rámci projektu Comenius nás čekal další úkol – připravit se na projektové setkání všech 9 evropských partnerských škol, tentokrát v hlavním městě Litvy – ve Vilniusu. Námětem bylo výtvarné umění (pro studentské prezentace v angličtině) a vlastní výtvarná tvorba. Pro prezentaci jsme si vybrali české a světově uznávané velikány Alfonse Muchu a Františka Kupku. Ve vlastní výtvarné tvorbě nás tito dva umělci inspirovali k malbě na hedvábí, kde třídy sexta a 3. ročník pod vedením p. učitelky Jarmily Lambertové vytvořily nádherné hedvábné šátky s motivy Kupkových obrazů. Secesní motivy malíře Muchy zase inspirovaly studentku Janu Novotnou, která vytvořila kolekci drátěných a korálkových šperků a doplňků v duchu doby secese. A mohlo se vyjet – nebo spíše letět (na leteckou dopravu nám EU přispívá).

Náš pobyt v Litvě se odehrál ve dnech 7. - 11 . 4. 2014. Devět partnerských škol, z každé po několika studentech i učitelích, to už je pořádná parta. Hostitelskou institucí byl umělecká škola ve Vilniusu, takže jsme si kromě výtvarných workshopů užili i tří fantastických studentských koncertů – klasika, lidová hudba a jazz. Bydlelo se v hostitelských litevských rodinách, komunikace probíhala anglicky, poznali jsme současnou Litvu i famózní minulost velké polsko-litevské unie a panovnických Jagellonců.

No a naše prezentace? Byla velmi úspěšná, Mucha s Kupkou sklidili obdiv - a z našich šátků a šperků jsme zpět nepřivezli ani jeden, jaký o ně byl zájem. Víte, kde se teď naše výtvory nosí na krku? Kromě Vilniusu i v turecké Antalii, v italské Emilia Romana, na řeckém Rhodosu, ve finském Närpes a v rakouském Welsu. Tak se v hodinách výtvarné výchovy musíme pustit do dalších, abychom se s nimi mohli pochlubit i Vám, Táborákům.

Poslední den nadešel tak nějak strašně rychle, jak už to u zdařilých akcí bývá, a čekalo nás loučení a odlet zpět do Prahy. A jaké cesty podnikneme v nadcházejícím školním roce? Pojedeme do Finska absolvovat hudební workshop, na Rhodos, kde uspořádáme malé olympijské hry, do Maďarska – země termálních lázní, abychom laboratorně zkoumali termální vodu a její účinky, a do Itálie, kde se odehraje literární soutěž v angličtině. A kde bude přesně za rok závěrečné setkání všech škol? Jasně že v Táboře! Máme přece co nabídnout!


Na textu se podílely: Jana Novotná a Romana Habartová


Because of the Comenius programme, our school had another target - we had to prepare for our trip to Vilnius, which is the capital city of Lithuania, where all nine European partner coutries met. The topic was art and our own art work. For the presentation we chose Czech and worldwide famous artists František Kupka and Alfons Mucha. In our own art work we were inspired by them and the second and third grade under the guidance of teacher Jarmila Lambertová made beautiful silk scarfs with motives of Kupka’s paintings. The Art Nouveau of Alfons Mucha inspired our student Jana Novotná to make a wonderful collection of wire and beaded jewelry in Art Nouveau style. And we were able to go - or rather fly (EU contributes to air transport).

We stayed in Lithuania from 7th April to 11th April 2014. Nine partner schools, several students with teachers from every country - that’s a really big group of people! The host institution was an art school in Vilnius, and we could enjoy the art workshops and even three fantastic concerts - classic, folk and jazz music. We lived in Lithuaian host families, where we communicated in English, and we knew today’s Lithuania and learnt about its history of the great Polish-Lithuanian union and the Jagiellonian dynasty.

And what about our presentation? It was a success, Mucha and Kupka were admired, and we left there all of our silk scarfs, because everyone was so interested in them. Our scarfs are now worn in Vilnius, Turkish Antalya, Italian Emilia Romana, Greek Rhodos, Finnish Närpes and Austrian Wels. So we have to make another to show them to you.

The last day of our trip came quickly, because it was a really successful event, so we had to say good bye and go back to Prague. And which other trips are we going to make? We will go to Finland for a music workshop, on Rhodos where the little Olympic games will be organized for us, in Hungary, the country of thermal baths, where we will examine the thermal water’s effects, and in Italy, where a literature contest in English will happen. And where exactly will be the final meeting of all schools? In Tábor of couse! We have a lot of things to offer!© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.

Táborské soukromé gymnázium, s.r.o. - netkatalog.cz Gymnázia - netkatalog.cz

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.