CURIOSITY - CREATIVITY - COMPETENCE (COM - MP - 2013 - 060)

ZVĚDAVOST - KREATIVITA - KOMPETENCE


Cílem programu je rozvíjet porozumění mezi mladými lidmi z různých evropských zemí, pomáhat jim osvojit si základní životní dovednosti nezbytné pro jejich osobní rozvoj, pro jejich budoucí zaměstnání a pro aktivní účast v evropských záležitostech.

Ve Výzvě 2013 jsou do programu zapojeny tyto země:
27 členských států Evropské unie: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie
země EEA/EFTA: Norsko, Island, Lichtenštejnsko, Švýcarsko
kandidátské země: Turecko, Chorvatsko


Project Report (.pdf)

Comenius project presentation (.ppsx)


Naše účast v projektu

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.

Táborské soukromé gymnázium, s.r.o. - netkatalog.cz Gymnázia - netkatalog.cz

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.