ŠKOLA V PŘÍRODĚ

Vloženo: 11. června 2018
Napsal(a): Mgr. Iva Mikešová


Od 4. do 8. června si žáci 3. A užívali sluníčka na škole v přírodě na Monínci...

DEN ZEMĚ

Vloženo: 2. května 2018
Napsal(a): Mgr. Iva Mikešová


26. dubna vyjela I.,II. a III. třída oslavit Den Země na Borkovická blata.

Děti se zde seznámily s místní flórou a faunou a poslechly si velmi poutavou přednášku o vzniku, těžbě a významu rašeliny.

Den Země je den věnovaný Zemi. Každoročně se koná 22. dubna. Svátek je ovlivněn původními dny Země, které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti, 21. března, a oslavovaly příchod jara. V moderním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek, upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí.
CO JE KYBERŠIKANA?

Vloženo: 14. března 2018
Napsal(a): Mgr. Iva Mikešová


12. 3. 2018 proběhla ve 3. A beseda s poručíkem Policie ČR Mgr. Miroslavem Doubkem beseda o kyberšikaně.

Kyberšikana je specifický druh šikany - počítačová šikana. K jejím základním projevům patří zasílání obtěžujících, ponižujících a útočných zpráv pomocí všemožných komunikačních kanálů.

Děti se velmi poutavou formou dozvěděly nejen o kladech, ale i o škodlivosti a nebezpečí sociálních sítí a internetu.
HUDEBNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM

Vloženo: 25. ledna 2018
Napsal(a): Mgr. Iva Stradová


Žáci 1. - 3. třídy se 24. 1. 2018 zúčastnili výchovného koncertu s tématickým hudebním zaměřením na hudební oblasti - harmonie, melodie, rytmus.

Program připravili studenti českobudějovické konzervatoře a přijeli k nám do školy. Cílem programu bylo vysvětlit dětem výše uvedené hudební pojmy a jejich důležitost v hudbě formou zábavného 45minutového programu, při kterém byli žáci aktivně zapojováni.
MIKULÁŠ VE 3. A

Vloženo: 9. prosince 2017
Napsal(a): Mgr. Iva Mikešová


U "třeťáků" už čerti měli velký pytel a doufali, že si do pekla někoho odnesou. Ale po ujištění, že se budou snažit ve škole i doma (hlavně kluci), odešli s prázdnou.
HLEDALI JSME FERDU

Vloženo: 19. listopadu 2017
Napsal(a): Mgr. Iva Stradová, Mgr. Iva Mikešová, Mgr. Miluše Štemberková


Největší mraveniště jsme našli v písecké Sladovně.

Když se děti vydaly do mraveniště, vcitily se do malého mravence, prozkoumaly tunely, komůrky, seznámily se s královnou a staraly se o mravenčí kukly.

Naši nejmenší strávily v expozici příjemný den.
ZDRAVÁ PĚTKA

Vloženo: 8. listopadu 2017
Napsal(a): Mgr. Iva Stradová


V pondělí 6. 11. 2017 se žáci 1., 2. a 3. třídy ZŠ zúčastnili vzdělávacího programu zaměřeného na zásady zdravé výživy pod názvem Zdravá pětka - párty se Zdravou pětkou.

Projekt Zdravá pětka probíhá ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem. Program je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování.

Lektorka zdravé pětky seznámila žáky v rámci dvouhodinového bloku zábavnou formou se zásadami zdravého stravování. Cílem bylo motivovat děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživy a jejicb přirozené aplikace do životního stylu.

Nadační fond Albert poskytuje školám vzdělávací program zdarma, děti měly možnost připravit občerstvení na párty a vyzkoušet si samy "na vlastní kůži", co taková příprava obnáší.
HALLOWEEN U NÁS VE ŠKOLE

Vloženo: 1. listopadu 2017
Napsal(a): Mgr. Iva Mikešová


Celé úterý 31. 10. 2017 se děti ve škole věnovaly svátku Halloween. Už od rána přicházely v maskách a některé byly opravdu strašidelné, jiné kuriózní a bylo vidět, že si děti a mnohdy i jejich rodina dala na přípravě záležet.

Halloween je starý keltský svátek, který se slaví hlavně v anglicky mluvících zemích. Slaví ho většinou děti. Stejně tak domu bylo i v naší škole, kde měli žáci možnost seznámit se s tímto svátkem. Výuka probíhala celý den v duchu Halloweenu. Děti hrály různé hry, vyráběly výrobky a obrázky s touto tématikou a nechyběla ani strašidelná diskotéka.
BESEDA SE SPISOVATELKOU

Vloženo: 20. října 2017
Napsal(a): Mgr. Iva Mikešová


19. 10. 2017 navštívila naší školu spisovatelka dětských knížek Michaela Fišarová.

Autorka dětských knížek si přijela popovídat s našimi žáky ZŠ. Knihy např. A-Ž půjdeš do školy, Nikolina cesta, Kamínek, Náš dvůr má tajemství nápaditě seznamují nejen předškoláky a prvňáčky, jak fungují věci, pomohou se čtením a žáky jistě zaujmou.

Povídání se spisovatelkou děti velmi zaujalo a jsme tedy rádi, že se beseda povedla.

NÁVŠTĚVA HUSITSKÉHO MUZEA

Vloženo: 9. října 2017
Napsal(a): Mgr. Iva Mikešová


V pátek 6. října navštívili žáci třetí třídy husitské muzeum.

Dozvěděli se, jak muzeum funguje a jací lidí v něm pracují. Vyzkoušeli si středověké zbraně a husitské obleky. Někteří z nich dokonce zasedli na trůn.
PO TŘETÍ JAKO VÍTĚZ

Vloženo: 6. října 2017
Napsal(a): Mgr. Iva Mikešová


Nikolka Jindrová již po třetí získala 1. místo ve Večerním běhu Táborem.

Velká gratulace!
VYNIKAJÍCÍ 3. MÍSTO V OKRESNÍM PŘESPOLNÍM BĚHU PRO DĚVČATA ZE III. A

Vloženo: 25. září 2017
Napsal(a): Mgr. Iva Mikešová


Dívky Sofie Furtáková, Laura Furtáková a Nikola Jindrová ze III. A získaly krásné 3. místo v přespolním běhu v areálu "KOMORA".

Blahopřejeme!!!S CHUTÍ DO NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU

Vloženo: 20. září 2017
Napsal(a): Mgr. Iva Mikešová


Již po třetí zasedli žáci základní školy do svých lavic. Děti se na sebe moc těšily a hned první den si vyprávěly zážitky z prázdnin.

Nový školní rok začíná a nás čeká mnoho práce i nové společné zážitky. Tak s chutí do toho!


© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.

Táborské soukromé gymnázium, s.r.o. - netkatalog.cz Gymnázia - netkatalog.cz

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.